Úvodní stránka » Podrobnosti o románu PROLOG MÍSTO EPILOGU

                        

Z koncového ústí Jacekovy pancéřové pěsti vylétl také dlouhý ohon raketového ohně. Zásah druhého tanku byl stejně zdařilý jako Bedřichův. Pouze jeho výsledek byl trochu jiný, protože trvalo snad jen o pouhou vteřinu déle, než došlo po nárazu střely uvnitř tanku k odpovídající reakci… Pak se pod těžkou tankovou věží celá korba roztrhla jako papírový sáček a udělala jí tak místo, aby do něho plnou vahou dosedla. Tlaková vlna a mohutnost výbuchu si ale s explozí prvního tanku v ničem nezadaly.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V půl jedné se ozvalo zvonění, které vyzvalo všechny přítomné k návratu do jejich křesel pod rozzářenými křišťálovými lustry sálu. Zazněly fanfáry a do sálu začali vcházet členové volební komise. Jejich tváře byly nehybné a zcela bílé napětím, které ještě před okamžikem prožívali. Předseda komise byl rozrušený a zmatený již od té chvíle, kdy nahlédl do listiny s výsledkem prezidentské volby, jejž měl oznámit. Přistoupil k mikrofonu a třesoucím se hlasem začal číst strohý zápis výsledku volby - „Ve funkci předsedy volební komise ustavené pro volbu prezidenta České republiky sděluji všem jejím občanům, že prezidentem České republiky byl zvolen pan ...“ Právě, když měl jméno vyslovit, jeho hlas selhal. Ve starobylém hradním sále zavládlo hrobové ticho...

                                                   

Utkání dvou mladičkých příslušníků US Army, Bedřicha z Prahy a Jacekaz Varšavy, s německými tanky během zimní bitvy v belgických Ardenách a volba nového prezidenta České republiky. Dvě zdánlivě spolu vůbec nesouvisející epizody románu ve dvou časových rovinách. Jejich společným jmenovatelem je ale přes propast více než půl století jedna a tatáž osoba – Bedřich Čech. Studentík pražského gymnázia, ocitající se řízením osudu ve válečném Londýně. Jako lingvistický fenomén se spolu se svými stejně nadanými bojovými vrstevníky různých národností stává příslušníkem US Army v jednom komandu, starajícím se o překlady ukořistěných německých dokumentů a o výslechy podezřelých zajatců. Druhá časová rovina jej zastihuje těsně po roce 1989 a při přípravě vstupu ČR do EU, jíž se snaží k obrazu svému zneužít dvě zásadně odlišné ideologie. Obě časové roviny jsou plné napětí. Nejedná se o detektivní, ani humoristický román, jak by se mohlo z některých pasáží zdát. To jenom stejně jako v reálném životě se zde prolínají vážné a tragické situace s těmi komickými. Místní i dobové reálie budou pro mnohé čtenáře zcela novými informacemi. Děj románu je zasazen do přesných historických dat a událostí. Jeho rozuzlení plně odpovídá jeho názvu. Čtenáře¨očekává politický thriller svými situačními popisy a prolínáním časových rovin i závěrečným vyvrcholením děje ne nepodobný románům Fredericka Forsytha!

=================================================================================

Bohuslav Balcar

Narozen v Domažlicích. Absolvoval studia ekonomiky zahraničního obchodu na VŠv Praze. Překladatel, tlumočník, člen Jednoty tlumočníků a překladatelů. Autor slovníkových publikací a sborníli- teratury faktu s orientací na období II. světové války: Hvězdy a pruhy nad Chodskem, Chodsko ve stínu hákového kříže I, II, III.

Ve svém prvním beletristickém díle zúro- ročuje vlastní bohaté životní zkušenosti, vědomosti načerpané při studiu pro psaní lite-ratury faktu, poznatky z cestování i z celoživotního provozování sportu. Bývalý člen čs. maratónské reprezentace). Po částečném překonání vleklých zdravotních potíží se opět vrátil k závodění a v r. 2011 vybojoval ve své věkové kategorii tituly Mistra ČR v bězích na 10 km a v půl-maratónu). Sport mne obohatil o takové hodno-ty, jaké nevlastní ani ti nejzámožnější tohoto světa!“

     

Čtenářské ohlasy na román

Hltám text a velmi se mi to líbí. Musím ráno o půl šesté vstávat, ale od zítřka mám volno, již se těším na pokračování. Napětí až do poslední stránky. Jako v mládí při četbě Foglara a verneovek. Výstižný obraz doby! Veliký dík za knihu a skvělé prožitky.

Mgr. B.H. – psycholog

____________________________________

Mohu číst teprve večer po 22. hodině. Chodím spát kvůli napínavému ději až dlouho po půlnoci a ráno vstávám nevyspalý! Nejraději bych to přečetl najednou.
Ing. V.D. – majitel obchodu s mediálními nosiči

____________________________________

­­­­­Velmi zajímavé čtení. Mnohá místa objevující se v románu osobně znám, a tak je zážitek z četby o to silnější.

MUDr. M.K. – primář

____________________________________

Napětí od počátku do konce. Jako knihy Frederica Forsytha! Obávala jsem se neustále o osud hlavní postavy. Zápletky propracované do detailů a dějové zvraty zapadající do sebe jako hodinová kolečka!

I.V. – majitelka knihkupectví

____________________________________

Román plný nových, zajímavých informací, důkaz o autorových podrobných znalostech reálií. Nezapře v sobě autora literatury faktu. Děj se v obou časových rovinách rychle rozvíjí a jeho závěr – to je „palba“!

MUDr. P.H. – chiroterapeut

____________________________________

Přečetla jsem román velmi rychle. Obdivuji autorův smysl pro prolínání a řazení děje. Román, nejenom pro mužské čtenáře, velmi ráda si ho přečte i leckterá žena!

M.H. – zdravotní sestra

____________________________________

Přečetla jsem před tímto románem knihu vzpomínek válečné tlumočnice. Bylo to zajímavé, a i když jako literatura faktu, i napínavé. Váš román ale nyní překryl mé dojmy z těchto vzpomínek a daleko předčil mé očekávání. Četla jsem ho vždy až dlouho do noci, nemohla jsem se od četby odrhnout.

M.K. – úřednice

____________________________________

 

Recenze románu PROLOG MÍSTO EPILOGU

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2012020036